Welcome To Yuzu Tps - Kho Tàng Chia Sẻ Tips Hay

Bạn muốn tìm thứ gì ? Hãy gõ vào ô dưới 👇.

Hướng Dẫn Cài Đặt Widget Anti Adblocker Cho Blog/Website

Để chặn những quảng cáo thiếu tôn trọng người dùng trên các trang web, người ta thường dùng Plugin Adblock, nhưng còn Blogger ? Đó là một thảm họa. Nó

ĐĐể chặn những quảng cáo thiếu tôn trọng người dùng trên các trang web, người ta thường dùng Plugin Adblock, nhưng còn Blogger ? Đó là một thảm họa. Nó có thể ảnh hưởng đến thu nhập trên Blog vì nó chặn hiển thị quảng cáo trên Blog của các Blogger.

Nhưng không sao, nếu bạn gặp được bài này, bạn may mắn lắm. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để thêm Widget Anti Adblocker vào trang web nhé.

Hướng Dẫn Cài Đặt Widget Anti Adblocker Cho Blog/Website

Widget Anti Adblocker Này Có Thể Hoạt Động Ở Mẫu Template Nào ?

  • iMagz
  • Median Ui
  • Fletro Pro


Demo

Các bạn có thể xem Demo bằng cách:

Tải app Cốc Cốc, Via,...sau đó vào app và nhập địa chỉ Blog: antiblocker3673.blogspot.com, nhưng lưu ý nó sẽ không hiện ở đầu trang web, tức là lập tức có một cái bảng Adblocker. Các bạn ấn vào 1 bài viết bất kì của mình và tự động sẽ hiện một bảng Adblocker.


Các Bước Thực Hiện

Chú ý!
Trước khi thực hiện, vui lòng sao lưu chủ đề của các bạn để tránh gặp tình trạng lỗi và dễ dàng khôi phục, mình không chịu trách nhiệm.

  • Hãy vào chỉnh sửa html trong template của bạn.
  • Tìm thẻ </body>.
  • Sao chép toàn bộ mã được cho dưới đây và dán nó lên trên thẻ </body>.
<b:if cond='data:view.isPost'>
<!--[ Anti Ad-Blocker Script by Flamingotezh.blogspot.com ]-->
<script type='text/javascript'> str='@3C@73@74@79@6C@65@3E@0D@0A@2E@61@6E@74@69@4D@65@73@7B@70@6F@73@69@74@69@6F@6E@3A@72@65@6C@61@74@69@76@65@3B@20@70@61@64@64@69@6E@67@3A@32@30@70@78@20@32@30@70@78@20@32@30@70@78@20@35@30@70@78@3B@20@62@61@63@6B@67@72@6F@75@6E@64@3A@23@65@31@66@35@66@65@3B@63@6F@6C@6F@72@3A@23@30@31@35@37@39@62@3B@20@66@6F@6E@74@2D@73@69@7A@65@3A@2E@38@35@72@65@6D@3B@66@6F@6E@74@2D@66@61@6D@69@6C@79@3A@76@61@72@28@2D@2D@66@6F@6E@74@42@29@3B@20@6C@69@6E@65@2D@68@65@69@67@68@74@3A@31@2E@36@65@6D@3B@62@6F@72@64@65@72@2D@72@61@64@69@75@73@3A@31@30@70@78@3B@6F@76@65@72@66@6C@6F@77@3A@68@69@64@64@65@6E@7D@20@2E@61@6E@74@69@4D@65@73@3A@62@65@66@6F@72@65@7B@63@6F@6E@74@65@6E@74@3A@27@27@3B@77@69@64@74@68@3A@36@30@70@78@3B@68@65@69@67@68@74@3A@36@30@70@78@3B@62@61@63@6B@67@72@6F@75@6E@64@3A@23@30@31@35@37@39@62@3B@64@69@73@70@6C@61@79@3A@62@6C@6F@63@6B@3B@62@6F@72@64@65@72@2D@72@61@64@69@75@73@3A@35@30@25@3B@70@6F@73@69@74@69@6F@6E@3A@61@62@73@6F@6C@75@74@65@3B@74@6F@70@3A@2D@38@70@78@3B@6C@65@66@74@3A@2D@31@32@70@78@3B@6F@70@61@63@69@74@79@3A@2E@30@35@7D@20@2E@61@6E@74@69@4D@65@73@3A@61@66@74@65@72@7B@63@6F@6E@74@65@6E@74@3A@27@5C@30@30@32@41@27@3B@70@6F@73@69@74@69@6F@6E@3A@61@62@73@6F@6C@75@74@65@3B@6C@65@66@74@3A@31@38@70@78@3B@74@6F@70@3A@32@30@70@78@3B@20@66@6F@6E@74@2D@73@69@7A@65@3A@32@32@70@78@3B@20@6D@69@6E@2D@77@69@64@74@68@3A@31@35@70@78@3B@74@65@78@74@2D@61@6C@69@67@6E@3A@63@65@6E@74@65@72@7D@0D@0A@2E@72@74@6C@4D@6F@64@65@20@2E@61@6E@74@69@4D@65@73@7B@70@61@64@64@69@6E@67@3A@32@30@70@78@20@35@30@70@78@20@32@30@70@78@20@32@30@70@78@7D@20@2E@72@74@6C@4D@6F@64@65@20@2E@61@6E@74@69@4D@65@73@3A@62@65@66@6F@72@65@7B@6C@65@66@74@3A@61@75@74@6F@3B@72@69@67@68@74@3A@2D@31@32@70@78@7D@20@2E@72@74@6C@4D@6F@64@65@20@2E@61@6E@74@69@4D@65@73@3A@61@66@74@65@72@7B@6C@65@66@74@3A@61@75@74@6F@3B@72@69@67@68@74@3A@31@38@70@78@7D@0D@0A@3C@2F@73@74@79@6C@65@3E@0D@0A@3C@73@63@72@69@70@74@3E@2F@2F@3C@21@5B@43@44@41@54@41@5B@0D@0A@21@20@66@75@6E@63@74@69@6F@6E@20@28@29@20@7B@0D@0A@20@20@20@20@66@75@6E@63@74@69@6F@6E@20@66@28@29@20@7B@0D@0A@20@20@20@20@20@20@20@20@76@61@72@20@61@20@3D@20@64@6F@63@75@6D@65@6E@74@2E@67@65@74@45@6C@65@6D@65@6E@74@42@79@49@64@28@22@70@6F@73@74@42@6F@64@79@22@29@3B@0D@0A@20@20@20@20@20@20@20@20@61@2E@69@6E@6E@65@72@48@54@4D@4C@20@3D@20@22@3C@70@20@63@6C@61@73@73@3D@27@61@6E@74@69@4D@65@73@27@3E@3C@62@20@73@74@79@6C@65@3D@27@64@69@73@70@6C@61@79@3A@62@6C@6F@63@6B@3B@27@3E@41@64@2D@42@6C@6F@63@6B@65@72@20@44@65@74@65@63@74@65@64@20@3A@28@3C@2F@62@3E@3C@62@72@20@2F@3E@53@6F@72@72@79@2C@20@77@65@20@64@65@74@65@63@74@65@64@20@74@68@61@74@20@79@6F@75@20@68@61@76@65@20@61@63@74@69@76@61@74@65@64@20@41@64@2D@42@6C@6F@63@6B@65@72@2E@3C@62@72@20@2F@3E@3C@62@72@20@2F@3E@50@6C@65@61@73@65@20@63@6F@6E@73@69@64@65@72@20@73@75@70@70@6F@72@74@69@6E@67@20@75@73@20@62@79@20@64@69@73@61@62@6C@69@6E@67@20@79@6F@75@72@20@41@64@2D@42@6C@6F@63@6B@65@72@2C@20@69@74@20@68@65@6C@70@73@20@75@73@20@69@6E@20@64@65@76@65@6C@6F@70@69@6E@67@20@74@68@69@73@20@57@65@62@73@69@74@65@2E@3C@62@72@20@2F@3E@3C@62@72@20@2F@3E@50@6C@65@61@73@65@20@44@69@73@61@62@6C@65@20@79@6F@75@72@20@41@64@2D@42@6C@6F@63@6B@65@72@20@61@6E@64@20@52@65@66@72@65@73@68@20@74@68@65@20@70@61@67@65@20@74@6F@20@76@69@65@77@20@74@68@65@20@73@69@74@65@20@63@6F@6E@74@65@6E@74@2E@3C@62@72@20@2F@3E@54@68@61@6E@6B@20@79@6F@75@21@3C@2F@70@3E@22@3B@0D@0A@20@20@20@20@7D@0D@0A@20@20@20@20@76@61@72@20@62@20@3D@20@64@6F@63@75@6D@65@6E@74@2E@63@72@65@61@74@65@45@6C@65@6D@65@6E@74@28@22@73@63@72@69@70@74@22@29@3B@0D@0A@20@20@20@20@62@2E@74@79@70@65@20@3D@20@22@74@65@78@74@2F@6A@61@76@61@73@63@72@69@70@74@22@3B@0D@0A@20@20@20@20@62@2E@61@73@79@6E@63@20@3D@20@21@30@3B@0D@0A@20@20@20@20@62@2E@73@72@63@20@3D@20@22@68@74@74@70@73@3A@2F@2F@70@61@67@65@61@64@32@2E@67@6F@6F@67@6C@65@73@79@6E@64@69@63@61@74@69@6F@6E@2E@63@6F@6D@2F@70@61@67@65@61@64@2F@6A@73@2F@61@64@73@62@79@67@6F@6F@67@6C@65@2E@6A@73@22@3B@0D@0A@20@20@20@20@62@2E@6F@6E@65@72@72@6F@72@20@3D@20@66@75@6E@63@74@69@6F@6E@20@28@29@20@7B@0D@0A@20@20@20@20@20@20@20@20@66@28@29@3B@0D@0A@20@20@20@20@20@20@20@20@77@69@6E@64@6F@77@2E@61@64@62@6C@6F@63@6B@20@3D@20@21@30@0D@0A@20@20@20@20@7D@3B@0D@0A@20@20@20@20@76@61@72@20@65@20@3D@20@64@6F@63@75@6D@65@6E@74@2E@67@65@74@45@6C@65@6D@65@6E@74@73@42@79@54@61@67@4E@61@6D@65@28@22@73@63@72@69@70@74@22@29@5B@30@5D@3B@0D@0A@20@20@20@20@65@2E@70@61@72@65@6E@74@4E@6F@64@65@2E@69@6E@73@65@72@74@42@65@66@6F@72@65@28@62@2C@20@65@29@0D@0A@7D@28@29@3B@20@2F@2F@5D@5D@3E@3C@2F@73@63@72@69@70@74@3E'; document.write(unescape(str.replace(/@/g,'%'))); </script>
</b:if>

  • Đừng quên lưu lại chủ đề nhé, nếu muốn xem lại hãy thực hiện những gì mình hướng dẫn ở mục Demo (nhập địa chỉ Blog của bạn rồi cứ làm tương tự nhé).


Lời Kết

Mình tốn 30 phút để viết xong bài này, các bạn chỉ tốn 1 giây để comment và share bài mình, nếu nó bổ ích cho bạn, hãy chia sẻ cho bạn bè và comment bên dưới nhé. Chúc các bạn may mắn!

Tham khảo: www.flamingo.eu.org